by john on
juni 8, 2015

Göteborgs Posten – 24 april 2015 – Spårvagnssäten blir till Sneakers